اطلاعیه دفترچه اقساط وام صندوق رفاه

دانشجویان محترمی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده نموده اند جهت دریافت دفترچه اقساط به واحد امانات محل امتحانات مراجعه نمایند .