قابل توجه دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی

به اطلاع دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی می رساند در راستای معرفی دانشجویان جهت شرکت در آزمون علوم پایه تا مورخ 94/05/01 نسبت به تسویه حساب شهریه اقدام فرمائید . در غیر اینصورت عواقب آن برعهده دانشجو می باشد .